ГАЛУЗЕВI РОЗРОБКИ


Основним напрямком нашої компанiї є
розробка програмного забезпечення
для автоматизацiї бiзнесу.
Eкспедитор

Системи автоматизацiї фiнансового та оперативного облiку експедиторських компанiй та лiнiйних агентiв

• Soft-Pro ERP Forwarding
• Бухгалтерiя для eкспедиторiв
• ERP для Лiнейного агента


Детальнiше

АТП

Soft-Pro ERP Trucking - це сучасний iнструмент пiдвищення ефективностi бiзнесу АТП та побудови системи внутрiшнього контролю, що дозволяє враховувати оперативну та фiнансову дiяльнiсть пiдприємства та отримувати детальну аналiтику
Детальнiше

Trade

Конфiгурацiя, яка призначена для комплексного управлiнського та фiнансового облiку компанiї-трейдера.
  
   
    

   
Детальнiше
   

CRM

Ефективний iнструмент взаємодiї з клiєнтами: клiєнтська база, планувальник завдань, воронка продажiв, iнтеграцiя з сайтом, телефонiя, чат-боти, email-tracking, а також докладна iсторiя про повний цикл роботи з кожним клiєнтом.
Детальнiше• ПОВНИЙ СПИСОК НАШИХ РОЗРОБОК •

НАПРЯМКИ

Ми допоможемо зробити Ваш бiзнес успiшним у всiх напрямках.

BAS

Розробка ПЗ

Soft-Pro ERP

AUDIT

WEB

IT

Розробка конфiгурацiй

Ми пропонуємо повний комплекс послуг з розробки програмного забезпечення на базi платформи BAF - проектування, розробку, впровадження та подальший супровiд, а iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта допомагає знаходити оптимальне рiшення, максимально вiдображає iнтереси замовника.

Доробка готової конфiгурацiї

Типова конфiгурацiя системи BAS, незважаючи на високу функцiональнiсть, не завжди може враховувати особливостi всiх предпрiятiй. Тому часто потрiбна доробка типової конфiгурацiї пiд специфiку конкретної органiзацiї.


Пiдбiр та демонстрацiя товару

Лiнiя продуктiв BAS включає велику кiлькiсть типових, спецiалiзованих i галузевих прикладних рiшень - з рiзним функцiоналом, призначених для вирiшення рiзних завдань. Самостiйно зорiєнтуватися в повному спектрi рiшень BAS буває непросто.


Налаштування та впровадження

Якщо у Вашої компанiї є потреба в специфiчному розширеннi функцiоналу типового рiшення, нашi фахiвцi готовi провести роботи з адаптацiї (налаштування) конфiгурацiї з її подальшим впровадженням.

Супровiд i обслуговування

Супровiд програмного забезпечення - це процес полiпшення, оптимiзацiї та усунення проблем iз програмним забезпеченням пiсля передачi в експлуатацiю.

Iнформацiйна система IТС

Iнформацiйна система IТС (IС IТС) створена спецiально для користувачiв програм для автоматизацiї облiку - для керiвникiв, кадровикiв, економiстiв, бухгалтерiв i IT-фахiвцiв.


Аудит

Навчаємо роботi з облiковою системою i основам управлiння фiнансами компанiї. Навчимо вас не тiльки аналiзувати фiнансовi результати, а й застосовувати iнструменти фiн.планування, знижувати ризики в процесi прийняття управлiнських рiшень


Лiнiя консультацiй

Для наших клiєнтiв, що мають пiдписку IТС "Iнформацiйно-консультацiйний супровiд" передбачена лiнiя консультацiй. Спiвробiтники лiнiї консультацiї нададуть квалiфiковану допомогу в питаннях, що виникли по роботi з типовими конфiгурацiями.


Навчання персоналу

Наша компанiя має статус "Центр Сертифiкованого Навчання". Кожному слухачевi сертифiкованих курсiв видається методичний посiбник. Кожен викладач ЦСН має iменний сертифiкат викладача ЦСН на кожен курс, який має право проводити.

НАВЧАННЯ

Центр Сертифiкованого Навчання. Курси i навчання Вашого персоналу, консультацiї аудитора

К У Р С И    з   Ф I Н А Н С I В 


Онлайн-курс "ФIНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР В ЕКСПЕДУВАННI"
Ми пропонуємо вашiй увазi унiкальну програму навчання та пiдвищення квалiфiкацiї для фiнансових фахiвцiв експедиторських компанiй. Особливiсть даного курсу - це поєднання необхiдної та корисної теорiї з практикою застосування у середовищi програмного забезпечення SOFT-PRO ERP. Всi приклади побудованi на експедиторських компанiях, ми розглядатимемо теорiю та практику тiльки ту, яка має вiдношення до даного бiзнесу, що робить нашу програму максимально прикладною та вiдрiзняє її вiд iнших програм з фiнансового менеджменту та управлiнського облiку.
Проходження курсу допоможе фiнансистам експедиторських компанiй поповнити та освiжити свої знання, а також отримати дiєвi iнструменти контролю та управлiння на базi нашої конфiгурацiї.
Реєструйтеся на наш курс та отримуйте максимум знань та практичних навичок!

К У Р С И   ЦСН


Адмiнiстратор навчального центру - Цигуля Олена. Ви можете записатися на нашi курси, подавши онлайн-заявку на навчання, вiдправивши заявку на email: Elena@soft-pro.com.ua або зателефонувавши нам по телефону +38 (048) 737-39-39.IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

  • SOFT-PRO LTD.
  • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
  • Телефони:
  • +38 048 7373939
  • +38 048 7254949
  • +38 050 3901138
  • +38 097 2243819
  • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi BAF для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  
ОГЛЯДИ

07.02.2022  • Вебінар з нового модуля Дашборди Soft-Pro ERP

01.10.2021  • Новий документ у Soft-Pro ERP forwarding – авансовий звіт!

01.10.2021  • БЮДЖЕТ 2022

25.01.2021  • Порівняння звітів в Soft-Pro ERP, експрес аудит, управлінської бази

Всi огляди..