Питання-Вiдповiдь


Що робити, якщо під час вивантаження звіту «Декларація про прибуток» видається наступна помилка: «Заповніть код регіону і району податкової інспекції (поля C_REG і C_RAJ) на закладці Службові дані!»?


Для коректної вивантаження звіту необхідно зайти в довідник «Податкові інспекції», створити групу з найменуванням коду регіону (наприклад, 15 - для Одеси) і в неї помістити необхідну податкову інспекцію. Таким чином, код регіону буде проставлятися в звіти, що подаються до податкової інспекції, автоматично.

 

Чому в податкову накладну не потрапляє автоматично ПІБ співробітника, який виписав податкову? Де вказати?


Для того щоб в податкову автоматично проставляється ПІБ співробітника, від імені якого повинна бути виписана податкова, необхідно зайти в меню Сервіс – Налаштування користувача на закладці «Налаштування» розкрити папку «Основні значення для підстановки в довідники і документи», знайти поле «Хто зазвичай виписує ПН» і підставити необхідну людину, вибравши його з довідника «Фізичні особи». Або в документі «Податкова накладна» в поле «Хто виписав податкову накладну» кожен раз підставляти необхідне фіз. особу.

 

Яким чином відбувається видалення документів в програмі?


Для того щоб видалити елемент довідника або документ необхідно для початку позначити його на видалення за допомогою відповідний кнопки на панелі інструментів. Потім зайти в меню Операції – Видалення помічених об'єктів – натиснути кнопку Контроль. Програма визначить, які з документів можна видалити і позначить їх зеленою галочкою. Для їх видалення необхідно натиснути кнопку «Видалити».
Неможливо видалити довідники або документи, до яких вже підв'язані інші документи. Видалення можливо тільки, якщо користувачеві присвоєні повні права в монопольному доступі.

 

Що таке «Дата актуальності»?


При великому обсязі даних, накопичених в інформаційній базі, а також при великій мірі деталізації обліку (наприклад, при використанні партійного обліку), робота по введенню нових документів в інформаційну базу і їх проведення може істотно сповільнюватися. Для прискорення оперативної роботи можна скористатися спеціальним механізмом – Дата актуальності обліку. Щоб відключити цю можливість необхідно встановити прапорець «Не використовувати механізм дати актуальності обліку» в налаштуваннях програми.
Дата актуальності використовується, коли працює в програмі велика кількість бухгалтерів. Програма не формує проведень відразу, документи перепроводяться в кінці дня / місяця, коли немає навантаження на програму. Проведення здійснюється в монопольному режимі за допомогою обробки «Групова обробка довідників і документів».

 

Як закрити користувачеві доступ до редагування документів минулого періоду?


Для цього необхідно зайти в меню Сервіс – Налаштування програми. За допомогою кнопки "Встановити дату заборони" встановити дату, раніше якої (включаючи саму дату заборони зміни даних) змінювати будь-які дані в інформаційній базі буде заборонено. Дату заборони можна встановити одну для всієї інформаційної бази, або встановити різні дати заборони для різних організацій або груп користувачів.
Користувачі, що мають повні права, за замовчуванням можуть змінювати дані раніше дати заборони. Якщо потрібно заборонити змінювати дані і цим користувачам теж, необхідно встановити прапорець "Поширити дату заборони на користувачів з повними правами".

 

Які початкові налаштування необхідно зробити користувачеві до початку роботи в програмі?


1) Довідник «Організації»;
2) Налаштування користувача – налаштовуються для кожного користувача індивідуально.
3) Налаштування програми – загальні налаштування інформаційної бази;
4) Облікова політика організацій – переважно визначає метод оцінки вибуття запасів, схему оподаткування, настройки з оформлення податкових накладних;
5) Налаштування параметрів обліку – дозволяє налаштувати детальність аналітичного обліку запасів і передбачає різні варіанти бухгалтерського і податкового обліку.

 

Як зробити так, щоб в друковану форму Податкової накладної в поле «Кількість (об'єм, обсяг)» підставлялося слово «послуга»?


Для цього необхідно зайти в картку номенклатури, поставити галочку «Вимірюється в сумовому вираженні» і в полі «Текст для друку в НН» вписати слово «послуга».

 

Чи можна налаштувати рахунки обліку для автоматичної підстановки в прибуткові та видаткові накладні?


Можна, для цього необхідно зайти в меню Підприємство – Товари – Рахунки обліку номенклатури і вказати рахунки обліку для конкретної групи / позиції, для конкретного складу / виду складу. Якщо дані поля залишити порожніми, то запис буде діяти для всіх випадків, якщо не задано інше значення іншими записами регістра «Рахунки обліку номенклатури». Потім вказуються необхідні рахунки обліку, податкове призначення ПДВ, податкове призначення доходів і витрат. Також в даний регістр відомостей можна перейти з картки номенклатури.

 

Як налаштувати програму так, щоб автоматично завантажувалися курси валют?


Для цього необхідно в налаштуваннях користувача поставити галочку «Завантажувати актуальні курси валют щодня», потім зайти в меню Банк – Валюти – Перейти: курси валют – Завантажити курси. На закладці настройка поставити галочку «Завантажувати курси валют щодня». На закладці «Завантаження» в табличну частину додати необхідні валюти, в графі «Позначка» поставити галочки і натиснути кнопку «Завантажити».

 

Де редагується дата введення початкових залишків?


Для установки / редагування дати введення залишків необхідно зайти в меню Підприємство – Введення початкових залишків. Справа знайти напис «Встановити (змінити) дату введення початкових залишків», вказати необхідну дату.

 

Де вказати, що на підприємство не виділяються рахунки обліку авансів?


Рахунки обліку авансів можна змінити на рахунки розрахунків з контрагентами в прибуткових, видаткових накладних, платіжних дорученнях тощо Або зайти в меню Підприємство – Рахунки обліку розрахунків з контрагентами і відкоригувати рахунки обліку, замінивши рахунки авансів на рахунку розрахунків з контрагентами.

 

Що означає галочка «Складний податковий облік» в договорі контрагента?


Відсутність даної галочки дозволяє оперативно в момент проведення кожного документа момент виникнення бази оподаткування по правилам, встановленим податкової схемою в договорі контрагента. Цей спосіб дозволяє оперативно контролювати нараховані суми ПДВ.
Наявність галочки дозволяє протягом податкового періоду реєструвати податковий кредит і податкові зобов'язання по ПДВ накладними та актами послуг (за фактом відвантаження). В кінці податкового періоду на суму незакритих авансів відбувається коригування показників таким чином, щоб дані за податковий період відповідали обраній схемі.
У разі використання методу обліку бази оподаткування «по оплаті» або «за першою подією» по операціях в рамках договорів зі складним податковим обліком в кінці звітного періоду необхідно провести нарахування очікуваного ПДВ за всіма незакритим авансами. Нарахування проводяться регламентним документом «Реєстрація авансів в НУ».
Документ «Реєстрація авансів в НУ» виконує коригування очікуваного податкового кредиту та податкових по ПДВ в такий спосіб:
1) Нарахування ПДВ – за всіма незакритим авансами для договорів, у яких в схемі НУ обраний метод «по оплаті» або «за першою подією» для обліку ПДВ;
2) Сторнування зайво нарахованого ПДВ – на суму перевищення відвантажень над оплатами для договорів, у яких в схемі НУ обраний метод «по оплаті» для обліку ПДВ.
Документ вводиться в кінці податкового періоду, після реєстрації всіх первинних документів. Заповнюється по кнопці «Заповнити». Предмет аналізу: незакінчені операції, наприклад, операції, сума відвантаження яких не дорівнює сумі оплати.

 

Де вказати коефіцієнта пропорційного віднесення ПДВ на кредит?


Необхідно зайти в меню Податковий облік – "Установка коефіцієнта пропорційного віднесення ПДВ на кредит". Документ визначає частку використання в оподатковуваних ПДВ операціях для пропорційного віднесення ПДВ на податковий кредит (ст. 199 ПКУ). Частка використання може бути розрахована автоматично при натисканні кнопки "Заповнити та розрахувати". При розрахунку сума оподатковуваних ПДВ операцій і загальна сума операцій продажу визначаються за даними документів "Податкова накладна" і "Додаток 2 до Податкової накладної" за вибраний період – минулий рік або місяць поточного року.
Розрахована частка використовується протягом року при пропорційному віднесення ПДВ входить на податковий кредит. За даними документа заповнюється таблиця 1 додатка 7 до Декларації з ПДВ. Податковий кредит розраховується згідно коефіцієнта пропорційного віднесення ПДВ.

 

Де вказується причина невидачі податкової накладної покупцю?


У документі «Податкова накладна» на закладці «Додатково» в поле «Тип причини невидачі податкової покупцеві».

 

Де вказується вид договору в податковій накладній?


У документі «Податкова накладна» на закладці «Додатково» в поле «Вид договору». Для того щоб кожен раз вручну не підставляти вид договору необхідно зайти в договір контрагента на закладку «Податковий облік» і заповнити поле «Вид договору за ЦК (для НН)».

 

Де вказати те, що співробітнику повинна застосовуватися податкова соціальна пільга?


Для застосування пільги співробітнику необхідно заповнити документ «Заява на застосування пільги з ПДФО». Даний документ можна ввести на підставі наказу про прийом на роботу або через меню Зарплата – Облік ПДФО і внесків – Заява на застосування пільги з ПДФО. В даному документі вказується вид пільги, дата зміни і ставиться галочка про те, що пільга актуальна.

 

Як вказати, що співробітник є внутрішнім сумісником?


Якщо на підприємстві підтримується внутрішнє сумісництво, то необхідно зайти в меню Підприємство – Облікова політика – Облікова політика по персоналу і поставити галочку «Підтримка внутрішнього сумісництва». Потім оформити співробітника на основне місце роботи. Створити другу картку співробітника, заповнивши її за довідником «Фізичні особи» і в полі вид зайнятості вказати «Внутрішнє сумісництво» і заповнити поле «Осн. Значення» співробітником за основним місцем роботи. Заповнити документ «Прийом на роботу».
У наказі про прийом на внутрішньо сумісництво не заповнюються закладки «Внески» і «Внески на ФОП».

 

Як нарахувати відпускні співробітнику?


Для нарахування відпускних в План видів розрахунків «Нарахування» необхідно додати нове нарахування «Відпустка». Потім створити документ «Нарахування зарплати». Заповнити його по кнопці «Заповнити та розрахувати всі». У нижній табличній частині знайти необхідного співробітника. Змінити період і кількість відпрацьованих днів. Додати нову строку, вказати цього працівника. У графі нарахування вибрати «Відпустка» і вказати розмір. Потім натиснути кнопку розрахувати. Перейти на закладку «Проведення» вкладки «Нарахування» і також натиснути «Розрахувати». Аналогічним чином вчинити з даними на вкладках «Внески», «Внески на ФОП», «ПДФО». Потім на вкладці «Проведення» натиснути кнопку «Сформувати проводки» і провести документ.

 

Яким чином змінити оклад працівникові?


Для того щоб змінити оклад працівникові, слід створити документ «Кадрове переміщення організацій». Додати в верхню табличну частину співробітника, у якого змінюється оклад, вказати дату зміни окладу. У нижній табличній частині в поле, де вказано оклад співробітника, в графі «Дія» вибрати «Змінити» і вказати новий оклад. Провести документ.

 

Яким чином відбувається повернення надміру утриманого ПДФО при звільненні працівника в кінці року?


Для цього в табличній частині документа «Нарахування зарплати» на закладці «ПДФО» необхідно поставити галочку «Це перерахунок» і скористатися режимом заповнення табличній частини «з початку року». Даний режим використовується після автоматичного заповнення всього документа. При перерахунку розраховуються суми доутримання або повернення ПДФО.

 

Яким чином в 1-ДФ відобразити доходи, які не є зарплатою?


Для відображення доходу, нарахування і відображення в звіті ПДФО необхідно створити документ «Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ», в якому вказати контрагента, код і суму доходу, суму ПДФО. Потім за допомогою документа «Операція (бухгалтерський і податковий облік» сформувати проводку Дт92 – Кт6411 на суму ПДФО. Після чого провести документ «Зарплата до виплати організацій» з видом виплати «ПДФО з контрагентів», створивши його на підставі документа «Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ ». І здійснити виплату ПДФО за допомогою документа «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Перерахування податків / внесків із зарплати».

 

Де змінити ставку Внесків на ФОП?


Для зміни ставки нарахувань на ФОП необхідно зайти в меню Операції – Довідники – Податки натиснути кнопку «Перейти», вибрати пункт «Шкала ставок податків» і відкоригувати поле «Ставка».

 

Як нараховувати аванс співробітникам певною сумою щомісяця?


Для нарахування щомісяця строго встановленої суми авансу необхідно зайти в меню Зарплата – Планові параметри – Аванси працівникам організацій. Заповнити даний регістр відомостей списком співробітників із зазначенням суми їх чистого авансу. Потім заповнити документ «Зарплата до виплати» з видом виплати «Аванс». Якщо з авансу сплачуються податки натиснути кнопку «Розрахувати податки».

 

Де налаштувати за замовчуванням проводки по перерахуванню податків?


Необхідно зайти в меню Зарплата – Облік ПДФО і внесків – Параметри платіжних документів по внесках до фондів і заповнити даний регістр відомостей.

 

Яким чином здійснити ремонт ОС?


Для цього необхідно провести документ «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Об'єкти будівництва». Потім створити документ «Модернізація і ремонт ОС». Вид поліпшення вибрати ремонт. Вказати об'єкт будівництва. Потім перейти на закладку «Бухгалтерський і податковий облік», вказати рахунок обліку, за яким оприбутковували об'єкт будівництва, і натиснути кнопку «Розрахувати суми». Потім повернутися на закладку «Основні засоби», вказати ОС, яке ремонтується, і заповнити табличну частину по кнопці «Заповнити – Для списку ОС». Потім вказати суму поліпшення в межах норми (НУ).

 

Яким чином здійснити модернізацію ОС?


Для цього необхідно провести документ «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Об'єкти будівництва». Потім створити документ «Модернізація і ремонт ОС». Вид поліпшення і подія – модернізація і ремонт. Вказати об'єкт будівництва. Потім перейти на закладку «Бухгалтерський і податковий облік», вказати рахунок обліку, за яким оприбутковували об'єкт будівництва, і натиснути кнопку «Розрахувати суми». Потім повернутися на закладку «Основні засоби», вказати ОС, вартість якого збільшується, і заповнити табличну частину по кнопці «Заповнити – Для списку ОС».

 

Яким чином в програмі відбивається виробництво продукції?


Передача матеріалів у виробництво відображається документом «Вимога-накладна». Випуск готової продукції та напівфабрикатів оприбуткування їх на склад оформляється документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці «Продукція». Надалі, продукція може бути реалізована (Реалізація товарів і послуг), а напівфабрикати списані у виробництво (Вимога-накладна). Якщо при виробництві утворюються зворотні відходи, то їх оприбуткування оформляється документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці «Зворотні відходи».
Випуск продукції відбивається тільки по планової собівартості. В кінці періоду розрахунок фактичної собівартості буде здійснюватися пропорційно планової собівартості, зазначеної при випуску.

 

Яким чином в програмі відбувається розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції?


Розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції, напівфабрикатів, послуг проводиться регламентним. документом «Закриття місяця» з встановленим прапором «Розрахунок і коригування собівартості продукції (послуг)». Розрахунок проводиться пропорційно базі розподілу, встановленої в обліковій політиці (наприклад, пропорційно обсягу випуску виробів, напівфабрикатів і послуг в планових цінах протягом місяця).
Розрахунок фактичної собівартості здійснюється з урахуванням початкових залишків незавершеного виробництва, фактичних витрат виробництва звітного періоду і залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

 

Як відобразити, що на собівартість продукції (послуг), випущеної в звітному періоді повинні бути віднесені не всі накопичені прямі витрати?


Для цього необхідно ввести в інформаційну базу до розрахунку собівартості документ «Інвентаризація незавершеного виробництва».

 

Як відобразити в програмі операції з виробництва матеріалів замовника?


Надходження матеріалів від замовника оформляється документом «Надходження товарів і послуг» з видом операції «В переробку». У табличній частині вказується позабалансовий рахунок обліку 0221 «Матеріали на складі» і заставні ціни матеріалів, так як право власності на матеріали замовника не переходить.
Потім документом «Вимога-накладна» відбивається передача матеріалів замовника в виробництво, перелік матеріалів відбивається на закладці «Матеріали замовника». Облік матеріалів замовника у виробництві ведеться тільки для цілей бухгалтерського обліку – на субрахунку 0222 «Матеріали, передані в виробництво» в розрізі контрагентів та номенклатури. Накопичення власних витрат відбивається на рахунку 231.
Випуск готовий продукції з давальницької сировини відображається документом «Звіт виробництва за зміну». Рахунок обліку такої продукції – 234 «Давальницька виробництво».
Акт виконаних робіт з переробки сировини замовника відображається за допомогою документа «Реалізація послуг з переробки». Документ відображає в обліку: реалізацію послуг і списання з позабалансу матеріалів замовника, використаних на виробництво переданої продукції. Документ може бути створений введенням на підставі документа «Вимога-накладна». У табличній частині «Продукція (послуги з переробки)» вказується продукція з давальницької сировини, послуги, по випуску якої оформляється даним документом. У графі «Ціна» вказується ціна реалізації послуг з переробки, а в графі планова вартість – планова вартість цих послуг, зазначена в документі випуску.
Для отримання друкованої форми накладної на передачу виготовленої продукції замовнику використовується документ «Передача товарів» з видом операції «Передача продукції замовнику».
Потім здійснюється розрахунок фактичної собівартості регламентним документом «Закриття місяця» з встановленим прапором «Розрахунок і коригування собівартості продукції (послуг)». За результатами розрахунку собівартості формуються проводки Дт 234 – Кт 231 і Дт 903 – Кт 234

 

Як відобразити переробку сировини стороннім переробником?


Дані операції відображаються за договором з постачальником.
Передача сировини здійснюється документом «Передача сировини в переробку».
Надходження продукції з переробки оформляється документом «Надходження з переробки». У табличній частині «Продукція» вказується перелік продукції, виробленої переробником, її кількість і планова собівартість. З цієї вартості відображаються оприбуткування продукції на склад. У табличній частині «Послуги» вказується перелік послуг, наданих переробником з виготовлення продукції і їх договірна вартість. У табличній частині «Матеріали» перераховуються матеріали, які були передані переробнику і використані ним при випуску продукції. У табличній частині «Повернуті матеріали» можна вказати ті матеріали, які замовник не використовував і повернув на склад. При цьому формується проводка виду «Дт 201 Кт 206».
Розрахунок фактичної собівартості виробленої за участю стороннього переробника проводиться регламентним документом «Закриття місяця» з встановленим прапором «Розрахунок і коригування собівартості продукції (послуг)». За результатами розрахунку собівартості формується коригувальні проведення Дт 201 (25,26) – Кт 231.

 

Яким чином відображаються операції з купівлі імпортних ТМЦ?


Для відображення розрахунків з постачальником-нерезидентом необхідно в його договорі вказати іноземну валюту і схему податкового обліку «ЗЕД (Імпорт / Експорт)».
Розподіл витрат по імпорту (митний збір, акциз, ПДВ і мито) на собівартість куплених імпортних ТМЦ відбивається за допомогою документа «ВМД по імпорту». Даний документ збільшує вартість товарів. Для цього необхідно створити контрагента «Митниця» та договір з ним виду інше.
На вкладці «Основні» вказується номер ВМД, сума митного збору і спеціальний режим оподаткування ПДВ. Якщо підприємство його не використовує, то указується «0».
На вкладці «Розділи ВМД» заповнюється інформація по кожному аркушу ВМД. Дані розділи додаються по кнопці «Розділи ВМД – Додати». Розподіл загальних сум по розділу здійснюється по кнопці «Розподілити». Заповнити список товарів можна по кнопці «Заповнити» з документа-надходження.
На закладках «Рахунки обліку розрахунків» і «Інші рахунки обліку» вказуються рахунки облік розрахунків з митницею, рахунках обліку мита, ПДВ і акцизу.
Документ реєструє підтверджений податковий кредит і відбивається в реєстрі ПН та декларації з ПДВ. Якщо ВМД надійшла із запізненням, тобто можливість вказати до якого періоду її віднести на закладці «Рахунки обліку розрахунків».
Решта додаткових витрат відображаються документом «Надходження дод. витрат »і вимагають формування документа «Реєстрація вхідного податкового документа».

 

Яким чином відбивається реалізація ТМЦ на експорт?


Митні витрати по експорту відображаються як звичайні отримані послуги і списуються на 93 рахунок «Витрати на збут». Відмінністю є те, що в договорі з постачальниками необхідно вказати іноземну валюту.

 

Яким чином відображаються операції купівлі / продажу валюти?


Для коректного відображення операцій купівлі / продажу валюти необхідно виконати ряд послідовних дій:

  • Створити документ «Заявка на покупку-продаж валюти». Документ не формує рухів. Необхідний для того, щоб полегшити користувачеві створення інших документів.
  • Потім документом «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Купівля-продаж валюти» реєструємо факт перерахування валютних коштів для продажу або перерахування гривневих коштів для покупки валюти. Даний документ слід вводити на підставі заявки.
  • Створюємо документ «Купівля-продаж валюти». Він призначений для відображення операції купівлі або продажу іноземної валюти уповноваженим банком. Документ здійснює конвертацію валют, а також сплату комісійних банку, збору до пенсійного фонду, облік курсових різниць. Документ можна ввести на підставі заявки на купівлю-продаж валюти після перерахування необхідних коштів уповноваженому банку.
  • Надходження купленої валюти або гривень за продану валюту на рахунок підприємства відбивається «Платіжним дорученням вхідним». Платіжне доручення можна ввести на підставі документа покупки-продажу валюти.

Для коректного відображення операцій обміну валюти необхідно уважно відстежувати послідовність (час) кожного документа.

 

З якої причини Прибутковий касовий ордер з видом операції «Прийом роздрібної виручки» не формує проведень?


Така ситуація є нормальною, якщо виручка заходить по складу виду "Роздрібний". Оскільки повна схема проводок: і надходження виручки в касу, і нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, і списання товарів відображаються в документі «Звіт про роздрібні продажі». Документ «Прибутковий касовий ордер», в даному випадку, є підставою для формування записи в звіті "Касова книга".

 

Яким чином оформити продаж товарів у роздріб з повною або частковою оплатою банківським кредитом або платіжною карткою?


При відображенні такої реалізації:

 • для автоматизованої торгової точки в документі "Звіт про роздрібні продажі" на закладці "Платіжні картки і банківські кредити" слід заповнити вид оплати, дані про контрагента, договір і суму оплати за вказаним видом оплати
 • для НТТ ці ж дані вказуються на закладці "Платіжні картки і банківські кредити" в документі "Прибутковий касовий ордер" з видом операції "Прийом роздрібної виручки".

При проведенні документів із заповненою табличній частиною "Платіжні картки і банківські кредити" змінюється схема проводок. При цьому використовується спеціальний рахунок 36Р «Розрахунки з роздрібними покупцями»:

 • На всю суму виручки формується проводка Дт 36р Кт 70,
 • На суму виручки в готівковій формі формується проводка Дт 301 Кт 36р,
 • На суму виручки в безготівковій формі формується проводка Дт ЗЗЗ КтЗ6Р.

В аналітиці 333 рахунку використовується банк, а в аналітиці рахунки 36р використовується роздрібна точка.
Фактичне надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства оформляється платіжним дорученням видом операції "Надходження від продажу за платіжними картками та банківськими кредитами". Кошти перераховуються банком, з яким укладено відповідний договір виду "Інше". Витрати на обслуговування банком безготівкових розрахунків так само відбивається в платіжному документі.

 

Чому в 1-ДФ не потрапляють дані з документа «Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ»?


У документі «Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ» необхідно вказати контрагента, код і суму доходу, при необхідності суму ПДФО. Зверніть увагу на дату документа – останній день місяця в кварталі, за які подається звіт!

 

Яким чином внести зміну прізвища співробітниці (в зв'язку із заміжжям) в Бухгалтерії для України редакція 2.0?


Для зміни прізвища, імені, по батькові (наприклад, в разі заміжжя) співробітника потрібно в картку фізичної особи (елемент довідника "Фізичні особи" (розділ "Зарплата і кадри", група "Довідники і налаштування")) біля поля "ПІБ" натиснути кнопку "Змінити ПІБ" і ввести нові дані, а в реквізиті "Дата" вказати дату зміни прізвища та натиснути на кнопку "ОК".
У разі зміни ПІБ співробітника в довіднику "Фізичні особи" автоматично змінюється найменування відповідного йому елемента довідника "Співробітники" (розділ "Зарплата і кадри", група "Кадровий облік"). Історію зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи можна переглянути і відредагувати в картку фізичної особи за посиланням "Історія ПІБ»

 

Як в Бухгалтерії для України редакція 1.2 встановити дату заборони даних для всіх користувачів в тому числі і з повними правами?


Порядок нумерації податкових накладних та додатків до них визначається в регістрі відомостей "Налаштування нумерації податкових документів" ( "Головне меню" - "Всі функції" - "Регістри відомостей"). В даному регістрі зберігаються настройки нумерації податкових документів для кожної організації окремо.
Налаштування друкованих форм податкових накладних та додатків до них визначається в регістрі відомостей "Налаштування друку податкових документів" ( "Головне меню" - "Всі функції" - "Регістри відомостей"). В даному регістрі зберігається настройка друку податкових документів для кожної організації окремо.
Важливо !!! Перейти до налаштувань нумерації і друкованих форм податкових документів, а також до інших відомостей про організацію, можна безпосередньо з панелі навігації картки кожної організації ( "Главное" - група "Налаштування" - "Організації").
Як в Бухгалтерії для України редакція 2.0 встановити індекс інфляції?
Розділ «Довідники» - Налаштування обліку зарплати - На закладці зарплата перейти по посиланню «Нормативні величини для розрахунку Зарплати».
На вкладці «Індекс інфляції» внести потрібні дані.

 

Де прочитати про зміни в новій версії?


Ознайомитися зі змінами в нових версіях конфігурації "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 можна наступним чином: в розділі "Головне" - "Інформація" - "Опис змін програми".

 

Як в Бухгалтерії для України редакція 1.2 встановити дату заборони даних для всіх користувачів в тому числі і з повними правами?


Перейти до налаштувань програми можна через меню «Сервіс» - «Налаштування програми». На закладці «Заборона зміни даних» встановити дату заборони. В полі «Поширити дату заборони на користувачів з повними правами» встановити галочку якщо ви хочете встановити заборону і для користувачів з повними правами.

 

Де в Бухгалтерії для України редакція 1.2 вказати ПІБ співробітника, який виписує податкову накладну для того щоб кожного разу не вибирати вручну дане значення в документі "Податкова накладна"? 


В налаштуваннях користувача (меню "Сервіс" - "Налаштування користувача" - група налаштувань "Основні значення для підстановки в документи і довідники") необхідно заповнити настройку "Хто виписав податкову накладну". Значення вибирається з довідника "Фізичні особи".

 

 

Співробітник був звільнений і через деякий час знову прийнятий на роботу. Як правильно оформити таку операцію в програмі Бухгалтерія для України?


Для повторного прийому на роботу звільненого співробітника в довіднику "Співробітники" по кнопці "Додати" вводимо новий елемент, вказуємо "Створити нового співробітника, вибравши його з довідника «Фізичні особи». Вибираємо ту ж саме фіз. особу і приймаємо на роботу нового співробітника.
Таким чином в довіднику співробітники з'явиться два співробітника, у одного буде стан "звільнений", в іншого - "прийнято". При цьому звільнений співробітник потрапляти в документи з нарахування зарплати і в розрахункові відомості не буде.

 

Як зробити архівну копію інформаційної бази в 1С: Підприємство 8? 


Зробити резервну копію інформаційної бази можна двома способами: скопіювати папку з базою даних або зберегти дані за допомогою засобів програми 1С: Підприємства.
Важливо! У момент створення резервної копії всім користувачам необхідно закрити програму "1С: Підприємство".
Копіювання папки з базою:
1. Необхідно знайти, де (на якому диску, в якій папці) розміщена база даних. Шлях до каталогу з базою прописаний внизу вікна запуску 1С:Підприємство.
2. Необхідно скопіювати каталог бази даних в іншу папку на жорсткому диску.
Збереження даних за допомогою засобів програми "1С: Підприємства":
Незалежно від використовуваного варіанта 1С: Підприємство 8, резервну копію можна створити, використовуючи режим вивантаження інформаційної бази. 
Для цього необхідно:
• запустити систему 1С: Підприємство в режимі "Конфігуратор";
• в меню "Адміністрування" вибрати пункт "Вивантаження інформаційної бази";
• в діалозі вказати каталог та ім'я файлу, в який будуть записані дані.

 

Чому в документі "Реалізація товарів і послуг" в друкованій формі документа не заповнюється графа "Від постачальника", хоча в діалогової формі документа на закладці "Додатково" графа "Відповідальний" заповнена в Бухгалтерії для України редакція 1.2?


Особа, відповідальна за оформлення операції, вказується в реквізиті документів «Представник організації» з довідника «Фізичні особи». При формуванні друкованої форми виводиться інформація про посаду, якщо вказане фізична особа працює в організації, обраної в документі. Заповнення за замовчуванням цього реквізиту здійснюється з налаштування користувача «Основний представник організації».
Значення реквізиту «Представник організації» може відрізнятися від фізичної особи користувача, зазначеного в полі «Відповідальний». Поле «Відповідальний» для формування друкованих форм не використовується.

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

 • SOFT-PRO LTD.
 • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
 • Телефони:
 • +38 048 7373939
 • +38 048 7254949
 • +38 050 3901138
 • +38 097 2243819
 • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi BAF для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  


ОГЛЯДИ

07.02.2022  • Вебінар з нового модуля Дашборди Soft-Pro ERP

01.10.2021  • Новий документ у Soft-Pro ERP forwarding – авансовий звіт!

01.10.2021  • БЮДЖЕТ 2022

25.01.2021  • Порівняння звітів в Soft-Pro ERP, експрес аудит, управлінської бази

Всi огляди..